ส่ง Email ที่มีไฟล์แนบจากโปรแกรม Outlook แล้วช้าหรือค้างใน Outbox
Incident Report for Technology Land Co., Ltd.
Resolved
ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และ การวิเคราะห์ปัญหาที่ผิดพลาดในช่วงแรก
Posted Dec 07, 2019 - 10:39 GMT+07:00
Monitoring
หลังจากนั้นเราได้ทำการ Monitoring ร่วมกับลูกค้าพบว่าปัญหาดังกล่าวได้หายไปและระบบกลับมาทำงานได้รวดเร็วปกติ
Posted Dec 07, 2019 - 10:39 GMT+07:00
Identified
ในช่วงแรกเราคาดว่าเกิดจากปัญหาด้าน Network ของ ISP เนื่องจากเมื่อเราทดสอบโดยใช้อินเตอร์เน็ต 2 ยี่ห้อที่ต่างกันภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ พบว่าสามารถใช้งานได้รวดเร็วปกติ จึงได้แจ้งลูกค้าให้ลองสลับยี่ห้ออินเตอร์เน็ตและแจ้งว่าปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจาก ISP บางเจ้าเท่านั้น

เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งพนักงานของเราได้ลองทดสอบจากอินเตอร์เน็ตยี่ห้อเดิมแต่ต่างสถานที่กันพบว่ามีปัญหาการใช้งานช้าเช่นกันจึงทำให้เราวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดรอบครอบอีกครั้งเราพบว่าสาเหตุเกิดจาก

ระบบการ Resolve DNS ภายใน Server นั้นมีการกำหนด Limit ไว้ทำให้เมื่อมีผู้ส่งจำนวนมากจะทำให้ต้องคอยอยู่ในคอขวด เราจึงได้ปรับค่า DNS Server ภายใน Email Server และทำให้ระบบกลับมาทำงานได้เร็วปกติ
Posted Dec 07, 2019 - 10:38 GMT+07:00
Investigating
ได้รับแจ้งจาก User ว่าเมื่อทำการส่ง Email ที่มีไฟล์แนบถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กมากก็ตาม จะส่งได้ช้ามากหรือค้างอยู่ใน Outbox ของโปรแกรม Outlook ในบาง Server ของประเทศสิงคโปร์
Posted Dec 07, 2019 - 10:34 GMT+07:00
This incident affected: Email Server (Server 5 (Singapore), Server 6 (Singapore)).